tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Janakkalan Pallo ry.

1. Rekisterin pitäjä

Janakkalan Pallo ry

Toimisto:
Paturintie 8
14200 Turenki

janpa1964@gmail.com

Seuran posti: Kerkkolantie 53 14200 Turenki

2. Yhteyshenkilöt

Matias Pikka, puheenjohtaja

Riku Laine, sihteeri

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä tiedottaminen.

Tiedottamista tehdään sekä postitse että sähköisesti.

Henkilötietojen käsittely perustuu seuran (yhdistyksen) lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilöiden seuraavat tiedot:

  • nimi

  • osoite

  • puhelinnumero

  • sähköpostiosoite

  • syntymäaika

  • jäsenyyden alkamisaika

Lisäksi tarvittaessa kerättäviä tietoja riippuen toimenkuvasta seuran toiminnan aikana kuten esimerkiksi huoltajat ja valmentajat.

  • nimi ja tarvittavat yhteystiedot

  • valokuva (joukkue ja mainoskuvat)

  • henkilötunnus (palkanmaksu)

  • tilinumero (palkanmaksu, muiden korvauksien maksu)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saadaan kaikki tiedot henkilöiltä heidän omalla ilmoituksella puhelimitse, sähköpostilla tai erillisellä lomakkeella ilmoittaen. Tietoja kerätään erilaisten kurssien, koulutuksien, tapahtumien tai kilpailujen yhteydessä tai niihin ilmoittauduttaessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kaikkia tietoja pääsevät tarkastelemaan seuran vastuuhenkilöt (johtokunta).
Joukkue- ja huoltajatietoja pääsevät tarkastelemaan joukkueiden vastuuhenkilöt.
Tarvittaessa nimi- ja yhteystietoja luovutetaan turnaus- ja tapahtumajärjestäjille, jotka ovat osallisena seuran toimintaan tai seura osallistuu järjestäjien tapahtumiin.

Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/

8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa seuran toimihenkilön tietokoneelle. Tietokone on virus- ja salasanasuojattu.

Mikäli otetaan rekisteriotteita, luetteloita tai vastaavia tulosteita, säilytetään niitä lukitussa kaapissa seuran toimitiloissa

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Janakkalan Pallo ry
Nuppukehä 36
13330 Hämeenlinna
Suomi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostilla osoitteeseen janpa1964@gmail.com

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen. Jäsenrekisterin tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa jäsenen mahdollisuuteen osallistua viralliseen kilpailutoimintaan.

Rekisteröidyn tiedot poistetaan sähköisestä järjestelmästä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksesta, ellei rekisteröidyllä ole keskeneräisiä velvoitteita seuralle esimerkiksi maksamattomia seuramaksuja.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme seuran toimintaa jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä seuran kotisivuilla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.